پائیز

مشخصات بلاگ
طبقه بندی موضوعی

آلبومی قدیمی ام، در زیرزمین خانه ای کلنگی

جمعه, ۱۲ تیر ۱۳۹۴، ۰۸:۲۰ ق.ظ

آلبومی قدیمی ام،

در زیرزمین خانه ای کلنگی

که واحدهایش را پیش فروش کرده اند.

در انتظار دستی جامانده در اعماق

که شاید آجرها نمی گذارند

خاطره ای فروریخته را ورق بزند

نجاتم بده!

در من هنوز لبخندی هست

که می تواند چیزی یادت بیاورد...

  • پائیـــز