پائیز

مشخصات بلاگ
طبقه بندی موضوعی

از بدی هایت گذشتن کار خیلی ساده ایست

جمعه, ۱۲ تیر ۱۳۹۴، ۰۲:۱۴ ب.ظ

از بدی هایت گذشتن کار خیلی ساده ایست


این که از من بگذری، سخت است گاهی باورش


 حسن رحمانی نکو 

  • پائیـــز