پائیز

مشخصات بلاگ
طبقه بندی موضوعی

حواست باشد بانو

جمعه, ۱۲ تیر ۱۳۹۴، ۰۲:۲۸ ب.ظ

حواست باشدبانو

اگربه مردی بیش ازحد بها بدی

دیگربرای داشتنت تلاش نمیکند

نگاهش سرد میشود

کلامش بی روح

دستانش یخ زده

حرفهایش بوی دل مردگی و اغوشش بوی هوس...

  • پائیـــز