پائیز

مشخصات بلاگ
طبقه بندی موضوعی

فاصله ات را با مردمان این زمان حفظ کن

جمعه, ۱۲ تیر ۱۳۹۴، ۱۱:۳۹ ق.ظ

فاصله ات را با مردمان این زمان

 حفظ کن، 

 ناگهان ترمز می کنند

 ومقصر تویی...

  • پائیـــز