پائیز

مشخصات بلاگ
طبقه بندی موضوعی

گاهى خودت رامثل یک کتاب ورق بزن،

جمعه, ۱۲ تیر ۱۳۹۴، ۰۷:۱۷ ق.ظ

گاهى خودت رامثل یک کتاب ورق بزن،

انتهای بعضی فکرهایت " نقطه" بگذار که بدانی باید همانجا تمامشان کنی. 

بین بعضی حرفهایت "کاما" بگذار که بدانی باید با کمی تامل ادایشان کنی .

پس از بعضی رفتارهایت هم "علامت تعجب" و آخر برخی عادت هایت نیز علامت "سوال" بگذار .


تا فرصت ویرایش هست...

 خودت را هر چند شب یکبار ورق بزن... 

حتی بعضی از عقایدت را حذف کن ... اما بعضی را پر رنگ.

  • پائیـــز