پائیز

مشخصات بلاگ
طبقه بندی موضوعی

غیر از ” تو ” هرچه هست فراموش می کُنم

يكشنبه, ۱۸ مرداد ۱۳۹۴، ۰۲:۴۲ ق.ظ

گاهی میان مردُم


در ازدحام شهر


غیر از ” تو ” هرچه هست فراموش می کُنم

فریدون مشیری

  • پائیـــز