پائیز

مشخصات بلاگ
طبقه بندی موضوعی

کجا دل ببندم کجا رد بشم...

يكشنبه, ۱۸ مرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۴۴ ب.ظ

به این زخما مجبورم عادت کنم

خودم دوس ندارم باید بد بشم

باید یاد بگیرم کجا بشکنم

کجا دل ببندم کجا رد بشم...


حامد عسکری

  • پائیـــز

حامد عسکری

شعر

پائیز