پائیز

مشخصات بلاگ
طبقه بندی موضوعی

سر و سامان بدهد یا سر و سامان ببرد

دوشنبه, ۱۹ مرداد ۱۳۹۴، ۰۴:۲۹ ب.ظ

ماه رویی دل من برده و ترسم این است

سرمه بر چشم کشد زیره به کرمان ببرد


دو دلم اینکه بیاید من معمولی را

سر و سامان بدهد یا سر و سامان ببرد


حامد عسگری

  • پائیـــز