پائیز

مشخصات بلاگ
طبقه بندی موضوعی

ساعت زندگیت را به افق آدمهای ارزان قیمت کوک نکن .

سه شنبه, ۲۰ مرداد ۱۳۹۴، ۰۸:۴۹ ق.ظ

وقتی برای دیگران ، لقمه ی بزرگتر از دهانشان باشی ،

آن ها چاره ای ندارند جز اینکه (خردت ) کنند تا برایشان اندازه شوی .

پس مراقب معاشرت هایت باش.

ساعت زندگیت را به افق آدمهای ارزان قیمت کوک نکن .

یا خواب می مانی...! یا از زندگی عقب !

  • پائیـــز