پائیز

مشخصات بلاگ
طبقه بندی موضوعی

تنهــــا شراب چشم خمار تو قادر است

پنجشنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۴۸ ب.ظ

تنهــــا شراب چشم خمار تو قادر است


میخانه را دوباره پر از مشتری کند ....!


#فاضل نظری

  • پائیـــز