پائیز

مشخصات بلاگ
طبقه بندی موضوعی

کاش کسی برایت گفته بود

که پراندن گنجشک روزه را باطل میکند

و ترساندن گربه ای

و له کردن گل های روییده لای علف های سبز

و چیدن یک یاس به بهانه بوی خوش

و نامیدن سگی به نجس 

و شکستن کمری به طعنه


کاش کسی برایت گفته بود 

وقتی روزه ای باید حواست به گنجشک ها باشد

که نپرانی شان

و به گربه ها 

که با هیبت گام هایت نترسانی شان

و به گل های کوچک روییده در تنگناها

که له نکنی شان

و به یاس ها 

که گلوی حیاتشان را نچینی 

و به سگ های بی پناه

که اصالتشان را با واژه ای لکه دار نکنی

و به آدمها که تحقیرشان نکنی با کلام

و زجر کش نکنیشان با اره ی تیز زبان

...

کاش کسی برایت از مبطلات روزه گفته بود

رساندن غبار غم به قلب دیگری

چشاندن شوری اشک به لب های دیگری

قی کردن اشتباه سال های خود به روی دیگری

و فرو کردن وجدان تن پرور در آب بی تفاوتی

و باقی ماندن بر جنایت سنگین بی مسئولیتی

تا اذان صبح


کاش کسی برایت گفته بود

نخوردن و نیاشامیدن ؛ روزه نیست؛

شرمساری ست.

کارناوال خنده داری است با اختتامیه ی افطارهای طاقت فرسا


مسلمانان قبول باشد

مسلمانیتان


مجتبی شریف (متین)