پائیز

مشخصات بلاگ
طبقه بندی موضوعی

گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق

جمعه, ۳۰ مرداد ۱۳۹۴، ۰۲:۵۴ ب.ظ

گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق

ساکن شود ، بدیدم و مشتاق تر شدم


سعدی

  • پائیـــز