پائیز

مشخصات بلاگ
طبقه بندی موضوعی

کار گاوها!!!

شنبه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۴، ۰۱:۰۳ ب.ظ

نه اینکه دوستت نداشته باشم

اما رد شدن از جاده ای

که صدبار در آن تصادف کرده ای


کار گاوهاست.


 منیره حسینی

  • پائیـــز