پائیز

مشخصات بلاگ
طبقه بندی موضوعی

باران رفیق خوبی نیست برای تنهایی ها . . .

جمعه, ۱۳ شهریور ۱۳۹۴، ۰۱:۵۱ ب.ظ

ببینمت . . .

گونه هایت خیس اســـت . . .

باز با این رفیق نابابت . . .

نامش چی بود؟

هان!

باران . . .

باز با “باران” قدم زدی ؟

هزار بار گفتم باران رفیق خوبی نیست برای تنهایی ها . . .

همدم خوبی نیست برای درد ها . . .

فقط دلتنگی هایت را خیس و خیس و خیس تر میکنــــــد . .

  • پائیـــز