پائیز

مشخصات بلاگ
طبقه بندی موضوعی

چیزی از او در تو جا نمانده!

جمعه, ۱۳ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۵۰ ب.ظ

وقتی کسی زیاد از رفتن حرف می زند،

قبلا رفته است

فقط می خواهد مطمئن شود

چیزی از او در تو جا نمانده!

کمک کن چمدانش را ببندد

چترش را به او پس بده

لبخندش را

آوازهایش را

همینطور سایه اش را

که

گاه و بیگاه از پشت پنجره ات گذشته بود

  • پائیـــز