پائیز

مشخصات بلاگ
طبقه بندی موضوعی

کلاغی که دل دارد

جمعه, ۱۳ شهریور ۱۳۹۴، ۰۲:۵۲ ب.ظ

کــــــــاش همه می فهمیدن...

دل بستن به کــلاغی که دل دارد

بهتر از دل بستن به طــاووسیست که

تـــــــــــــــــــــنها زیــــــــــــــــــــــــبایی دارد . . .

  • پائیـــز