پائیز

مشخصات بلاگ
طبقه بندی موضوعی

صورتت چون قرص ماه و چادرت چون آسمان

چهارشنبه, ۱۸ شهریور ۱۳۹۴، ۰۱:۴۸ ب.ظ

صورتت چون قرص ماه و چادرت چون آسمان

قرص مَـــــــــــــه را آسمان تیره زیبا می کند


سیروس بداغی
  • پائیـــز