پائیز

مشخصات بلاگ
طبقه بندی موضوعی

بعضی از نبودنها را هیچ بودنی، پر نمیکند...

پنجشنبه, ۱۹ شهریور ۱۳۹۴، ۰۲:۱۴ ب.ظ

اعتبار آدم ها،

به حضورشان نیست


به دلهره ای است

 که در نبودنشان احساس می شود


بعضی از نبودنها را

 هیچ بودنی، پر نمیکند...


  • پائیـــز