پائیز

مشخصات بلاگ
طبقه بندی موضوعی

سنگ مفت !! گنجشک مفت!!

پنجشنبه, ۱۹ شهریور ۱۳۹۴، ۰۷:۰۲ ق.ظ

باید برویم...

شهری که هم سنگ،

هم جان گنجشک ها 

در آن مفت است

جای خوبى

برای ماندن نیست


محمدصادق یارحمیدی

  • پائیـــز