پائیز

مشخصات بلاگ
طبقه بندی موضوعی

حیف نیست تو نیایی

سه شنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۴، ۰۷:۴۳ ب.ظ

پائیز که آمد

باران هم

درختان به سازِ باد

در پیچ و تاب‌اَند


حیف نیست

تو نیایی.....


ایرج تمجیـــدی

  • پائیـــز