پائیز

مشخصات بلاگ
طبقه بندی موضوعی

قرار عاشقی

سه شنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۴، ۰۱:۳۸ ب.ظ

ساعتش را می کشد پائیز یک ساعت عقب


وای اگر بر هم خورد قول و قرار عاشقـــــــی

  • پائیـــز