پائیز

مشخصات بلاگ
طبقه بندی موضوعی

پائیز مهری داشت که بر دل هر خیابان می نشست!

سه شنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۴، ۰۹:۴۵ ب.ظ

نه بهار با هیچ اردیبهشتی

نه تابستان با هیچ شهریوری

و نه زمستان با هیچ اسفندی اندازه پاییز به مذاق خیـابانها خوش نیامد ؛


 پائیز مهری داشت که بر دل هر خیابان می نشست !

  • پائیـــز