پائیز

مشخصات بلاگ
طبقه بندی موضوعی

مهر پاییز کجا بود در این شهر شلوغ

چهارشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۴، ۰۶:۳۳ ب.ظ

مهر پاییز کجا بود در این شهر شلوغ


چار فصل دل من در خطر بی مهری ست


بتول مبشری

  • پائیـــز