پائیز

مشخصات بلاگ
طبقه بندی موضوعی

آنچه "ویرانمان" مى کند، "روزگار" نیست!

شنبه, ۹ آبان ۱۳۹۴، ۰۶:۰۲ ب.ظ

تنها زمانى "صبور" خواهى شد، که "صبر" را یک "قدرت" بدانى

نه یک "ضعف"...


آنچه "ویرانمان" مى کند، "روزگار" نیست!

حوصله ی "کوچک"، براى "آرزوهاى بزرگ" ماست...

چه زیبا گفت حضرت مولانا


"ﺩﻧﯿﺎ ﻫﻤﻪ ﻫﯿﭻ ..."


ﺩﻧﯿﺎ ﻫﻤﻪ ﻫﯿﭻ ﻭ ﺍﻫﻞ ﺩﻧﯿﺎ ﻫﻤﻪ ﻫﯿﭻ،

ﺍﯼ ﻫﯿﭻ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﯿﭻ ﺑﺮ ﻫﯿﭻ ﻣﭙﯿﭻ،

ﺩﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻋﻤﺮ ﭼﻪ ﻣﺎﻧﺪ ﺑﺎﻗﯽ؟

ﻣﻬﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﻗﯽ ﻫﻤﻪ ﻫﯿﭻ .....

  • پائیـــز