پائیز

مشخصات بلاگ
طبقه بندی موضوعی

اول، انسان باشیم!

شنبه, ۹ آبان ۱۳۹۴، ۰۶:۳۲ ب.ظ

سوگند!

که هیچ دینی،

از هیچ حیوانی،

هیچ انسانی

نمیسازد...!


دین اصیل،

بر پایه انسانیت استوار است

که ریشه در اخلاق و خِرد آدمی دارد!


دین، بدون پاس کردن پیش نیاز "انسانیت"،

افزاینده خوی حیوانیست!

اول، انسان باشیم!


  • پائیـــز