پائیز

مشخصات بلاگ
طبقه بندی موضوعی

گاهی از نزدیک شدن زیاد فراموش میشی … !

شنبه, ۹ آبان ۱۳۹۴، ۰۸:۵۰ ب.ظ

شیشه های شکسته تعویض می شوند

پل های شکسته ، تعمیر

آدم های شکسته ، فراموش . . .

برای بودن ، گاهی لازم است که نباشی !

شاید نبودنت بودنت را به خاطر آورد …

اما دور نباش ، دوری همیشه دلتنگی نمی آورد ،

فراموشی همان نزدیکی هاست !

فراموشی می آید…

مثل همین پائیز

با ابرهای سهمگینش

دیروز برگ خشکی دیدم

که نمی دانست

از کدام شاخه جدا شده

فراموش شدن همیشه از نبودن نیست !

گاهی از نزدیک شدن زیاد فراموش میشی … !

  • پائیـــز