پائیز

مشخصات بلاگ
طبقه بندی موضوعی

این ماندن بود که او را گل من کرده بود...

چهارشنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۱۴ ب.ظ

شازده کوچولو میگفت:


گل من گاهی بی حوصله و مغرور بود

اما ماندنی بود و این ماندن بود که او را گل من کرده بود...


  • پائیـــز