پائیز

مشخصات بلاگ
طبقه بندی موضوعی

تو ماهی و من ماهیِ این برکه ی کاشی

پنجشنبه, ۱ بهمن ۱۳۹۴، ۰۱:۱۰ ق.ظ

تو ماهی و من ماهیِ این برکه ی کاشی

اندوه بزرگی است زمانی که نباشی

آه از نفس پاک تو و صبح نشابور

از چشم تو و حجره ی فیروزه تراشی

پلکی بزن ای مخزن اسرار که هر بار

فیروزه و الماس به آفاق بپاشی!

ای باد سبک سار! مرا بگذر و بگذار!

هشدار! که آرامش ما را نخراشی

هرگز به تو دستم نرسد ماه بلندم

اندوه بزرگی است چه باشی... چه نباشی


علیرضا بدیع
  • پائیـــز