پائیز

مشخصات بلاگ
طبقه بندی موضوعی

دیـوانه شــدم خانه ات آباد، کجایی ؟

پنجشنبه, ۱ بهمن ۱۳۹۴، ۰۷:۴۴ ب.ظ

دانم که مــرا بی خبـــری می کشد  آخردیــــوانه شــدم 

خانه ات آباد ، 

کجایی ؟پریناز جهانگیر عصر

  • پائیـــز