پائیز

مشخصات بلاگ
طبقه بندی موضوعی

بهترین قسمتش این بود

که پرده ها را کشیدم

و زنگ در را با پارچه‌های کهنه پوشاندم

تلفن را توی یخچال گذاشتم

و سه روز تمام

در تخت خواب ماندم


و بهتر از همه این بود

که کسی اصلا

دلش برایم تنگ نشد!


چارلز بوکوفسکی

  • پائیـــز