پائیز

مشخصات بلاگ
طبقه بندی موضوعی

پای عاشقی ات ذره ذره آب شوم بمییییرم..!!!

پنجشنبه, ۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۴۲ ب.ظ

نه اینکه فکر کنی

اگر شعری برایت نمیگویم

"دوستت"  ندارم


یک وقت خیال برت ندارد

که بیخیال " عاشقانه "گفتن هایم شده ام


این بار

میخواهم به طرز فجیعی

دنیا را انگشت به دهان نگه دارم


میخواهم در چشمهایت 

خیره شوم

مست شوم

و اگر این اشک های لعنتی امان بدهند


                                  پای عاشقی ات

                                  ذره ذره آب شوم

                                  بمییییرم..!!!


فاطمه دشتی
  • پائیـــز