پائیز

مشخصات بلاگ
طبقه بندی موضوعی

دوباره فاصله ای نیست ....!

يكشنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۱:۱۷ ب.ظ

دست به دامن خدا 

که میشوم....

چیزی آهسته 

درون من به صدا میاید که 

نترس! 

از باختن تا ساختن 

دوباره فاصله ای نیست ....!

  • پائیـــز