پائیز

مشخصات بلاگ
طبقه بندی موضوعی

یک روز دست هایم را باز میکنم و میروی

شنبه, ۶ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۵۲ ب.ظ

یک روز

دست هایم را

باز میکنم و میروی


 و طبیعی ست

که هرچه دورترشوی

کوچکتر شوی

کوچکتر

کوچکتر

آنقدر که در آغوش

هرکسی جا شوی ...


لیلا کردبچه

  • پائیـــز