پائیز

مشخصات بلاگ
طبقه بندی موضوعی

حتی یک خاطره ...

شنبه, ۳ بهمن ۱۳۹۴، ۰۷:۳۹ ب.ظ

هر آدمی که می رود

یک روز ، 

یک جایی ،

به یک هوایی

بر می گردد ...


همیشه یک چیزی برای جا ماندن هست .

حتی یک خاطره ...


  • پائیـــز