پائیز

مشخصات بلاگ
طبقه بندی موضوعی

۲ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۵ ثبت شده است

اتفاقِ خاصى رُخ نمى دهد اگر

آدمى

غفلتاً مقابلِ یک نفر بگوید:

ببین... من دوستت دارم،

همین و خلاص!

این دوستت دارم آنقدر آسان است

که به غفلتِ بى فرصت اش مى ارزد،

همین و خلاص!

چه بهتر از این

که حس کنى دریا

دست در تو گشوده است،

پیش آمد است دیگر،

همین و خلاص!

من زود گریه ام مى گیرد

به خدا بگو

چند لحظه دست روى چشمهایش بگذارد!

من دوستت دارم

همین و نه خلاص...!


سیدعلى صالحى

  • پائیـــز

دست به دامن خدا 

که میشوم....

چیزی آهسته 

درون من به صدا میاید که 

نترس! 

از باختن تا ساختن 

دوباره فاصله ای نیست ....!

  • پائیـــز