پائیز

مشخصات بلاگ
طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب در فروردين ۱۳۹۲ ثبت شده است

گمشده این نسل:

اعتماد است نه اعتقاد...

اما افسوس که نه بر اعتماد  اعتقادیست!

ونه بر اعتقادشان "اعتماد"

  • پائیـــز