پائیز

مشخصات بلاگ
طبقه بندی موضوعی

من دوستت دارم همین و نه خلاص...!

يكشنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۱:۲۰ ب.ظ

اتفاقِ خاصى رُخ نمى دهد اگر

آدمى

غفلتاً مقابلِ یک نفر بگوید:

ببین... من دوستت دارم،

همین و خلاص!

این دوستت دارم آنقدر آسان است

که به غفلتِ بى فرصت اش مى ارزد،

همین و خلاص!

چه بهتر از این

که حس کنى دریا

دست در تو گشوده است،

پیش آمد است دیگر،

همین و خلاص!

من زود گریه ام مى گیرد

به خدا بگو

چند لحظه دست روى چشمهایش بگذارد!

من دوستت دارم

همین و نه خلاص...!


سیدعلى صالحى

  • پائیـــز