پائیز

مشخصات بلاگ
طبقه بندی موضوعی

۲ مطلب در مهر ۱۳۹۴ ثبت شده است

خش خش...،صدای پایِ خزان است، یک نفر


 در را به روی ِ حضــــرتِ پـاییـــز وا کنـد


 "علیرضا بدیع"

  • پائیـــز

مهر پاییز کجا بود در این شهر شلوغ


چار فصل دل من در خطر بی مهری ست


بتول مبشری

  • پائیـــز