پائیز

مشخصات بلاگ
طبقه بندی موضوعی

حضــــرتِ پـاییـــز

چهارشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۴، ۰۶:۳۵ ب.ظ

خش خش...،صدای پایِ خزان است، یک نفر


 در را به روی ِ حضــــرتِ پـاییـــز وا کنـد


 "علیرضا بدیع"

  • پائیـــز