پائیز

مشخصات بلاگ
طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب در دی ۱۳۹۴ ثبت شده است

شازده کوچولو میگفت:


گل من گاهی بی حوصله و مغرور بود

اما ماندنی بود و این ماندن بود که او را گل من کرده بود...


  • پائیـــز