پائیز

مشخصات بلاگ
طبقه بندی موضوعی

وقت دلتنگی... یک آه چقدر وزن دارد

جمعه, ۱۲ تیر ۱۳۹۴، ۰۷:۴۱ ب.ظ

من بودم...

تو...

و یک عالمه حرف...

و ترازویی که سهم تو را از شعرهایم نشان میداد...

کاش بودی...

و میفهمیدی...

وقت دلتنگی...

یک آه چقدر وزن دارد...

  • پائیـــز