پائیز

مشخصات بلاگ
طبقه بندی موضوعی

بگذار من نادان بمانم

پنجشنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۴، ۰۹:۱۴ ب.ظ

تنهایی

چیزهای زیادی

به انسان می آموزداما تو نرو

بگذار من نادان بمانم ...


ناظم حکمت

  • پائیـــز