پائیز

مشخصات بلاگ
طبقه بندی موضوعی

مردانگی مرد....

پنجشنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۴، ۰۳:۴۹ ب.ظ

بدون زن
مردانگی مرد
شایعه ای بیش نیست ...!


نزار قبانی

  • پائیـــز