پائیز

مشخصات بلاگ
طبقه بندی موضوعی

همینی که هس...

يكشنبه, ۱۸ مرداد ۱۳۹۴، ۰۹:۴۴ ق.ظ

نوشتم که قولت؟

بهم گف شکست...

نوشتم چرا؟

گف: همینی که هس...


حامد عسکری

  • پائیـــز