پائیز

مشخصات بلاگ
طبقه بندی موضوعی

از ماست که بر ماست

سه شنبه, ۲۰ مرداد ۱۳۹۴، ۰۸:۵۰ ق.ظ

بازی زندگی؛ بازی بومرنگ هاســـت


و پندار و کردار و سخنان انسان ؛ دیر یا زود


با دقتی حیرت انگیــــز


به سوی خود او


باز می گردد ...

  • پائیـــز