پائیز

مشخصات بلاگ
طبقه بندی موضوعی

صافى آب مرا یادتو انداخت،رفیق!

چهارشنبه, ۲۱ مرداد ۱۳۹۴، ۰۶:۱۰ ب.ظ

صبح امروزکسی گفت به من:

 تو چقدر تنهایی !

گفتمش در پاسخ :

تو چقدر حساسی ؛

تن من گر تنهاست،

دل من با دلهاست،

دوستانی دارم

بهتر از برگ درخت

که دعایم گویند و دعاشان گویم،

یادشان دردل من ،

قلبشان منزل من...!

صافى آب مرا یادتو انداخت،رفیق!

تو دلت سبز،

لبت سرخ،

چراغت روشن!

چرخ روزیت همیشه چرخان!

نفست داغ،

تنت گرم،

دعایت با من!


سهراب سپهری

  • پائیـــز