پائیز

مشخصات بلاگ
طبقه بندی موضوعی

بیچاره دل....

پنجشنبه, ۱۹ شهریور ۱۳۹۴، ۱۱:۵۳ ب.ظ

بعضی حرف ها را “نباید زد”


بعضی حرف ها را “نباید خورد”


بیچاره دل چه میکشد میان این “زد” و”خورد”

  • پائیـــز