پائیز

مشخصات بلاگ
طبقه بندی موضوعی

می نشینم شاید او آید

سه شنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۴، ۰۴:۵۳ ب.ظ

روزها رفتند و من دیگر ؛

خود نمیدانم کدامینم ؛

آن من سرسخت مغرورم ؛

یا من مغلوب دیرینم ؟

بگذرم گر از سر پیمان ؛

میکشد این غم دگر بارم ؛

می نشینم شاید او آید ؛

عاقبت روزی به دیدارم

  • پائیـــز