پائیز

مشخصات بلاگ
طبقه بندی موضوعی

بار پیری شکند پشت شکیبایی را

پنجشنبه, ۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۳۵ ق.ظ

دل به هجران تو عمریست شکیباست


ولی بار پیری شکند پشت شکیبایی را

  • پائیـــز