پائیز

مشخصات بلاگ
طبقه بندی موضوعی

چه هست فراموش می کنم ...!

پنجشنبه, ۱ بهمن ۱۳۹۴، ۰۸:۴۶ ب.ظ

گاهی

میان مردم

در ازدحام شهر...

غیر

از

" تو "

هر

چه

هست

فراموش می کنم ...!


" فریدون مشیری"

  • پائیـــز